EMISORS TÈRMICS

Confort, qualitat i flexibilitat

   

TERRA RADIANT

Després d’anys d’experiència i moltes obres realitzades, es pot dir que el terra radiant és el millor sistema en condicions de confort, estalvi i eficiència pel que fa a sistemes de calefacció es refereix. És per això, que juntament amb els nostres equips d’alta eficiència energètica i el seu potent programa de control, oferim també els sistemes que millor s’adapten, simplificant així, la instal·lació, els materials i en definitiva, reduint els costos finals.

El sistema de terra radiant amb panell de tetons s’adapta òptimament a qualsevol espai; és apte per a tots els morters de recobriment i ofereix confort, qualitat, flexibilitat i solucions per a les seves necessitats particulars.

Fabricat d’acord amb la norma EN 15875 de polietilè reticulat segons el procés de peròxid. Amb barrera contra la difusió d’oxigen segons DIN 4726.

Col·lectors per a sistemes de climatització per superfícies radiants. Fabricats en acer inoxidable amb un disseny que facilita el muntatge i la connexió estanca dels circuits. Rosca exterior d’1″ per a la unió amb el circuit primari. La connexió amb el primari pot fer-se del costat dret o esquerre o mixt. Vàlvules d’ompliment i purga integrades en els col·lectors.

Amb la nova generació de sistemes de regulació de la temperatura ambiental s’aconsegueix un màxim confort i eficiència energètica en instal·lacions de superfícies radiants de baixa temperatura.

 

RADIADORS DE BAIXA TEMPERATURA

A causa de que un dels nostres principals mercats són els projectes amb bomba de calor geotèrmica, disposem també de radiadors de baixa temperatura per garantir així, el millor rendiment i eficiència dels equips subministrats. Dissenyem, valorem i oferim els materials de la instal·lació perquè aquesta es realitzi de la manera més rentable i eficient possible.

FANCOILS

Segons les necessitats dels projecte, a vegades és convenient convinar altres emissors térmics com els ventiloconvectors (en anglés fancoil). El “fancoil” és un element que consisteix en una batería o intercanviador de calor o fred  i un ventilador. Això doncs, podem transformar l’aigua en aire fred o calent. Disposem de fancoils tant de paret i de terra com de conductes.

No dubtis a consultar-nos el teu projecte.