Instalaciones

INSTAL·LACIÓ AEROTÈRMICA DE 10 kW DE WATERKOTTE COMBINADA AMB INSTAL·LACIÓ FOTOVOTAICA A OLOT.

SUBMINISTRE DE MATERIALS I POSADA EN MARXA de l’instal·lació aerotèrmica de 10 kW a vivenda unifamiliar a OLOT.

CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ i 204 litres d’ACS.

Instal·lació realitzada per TONI ALMOHAYA.