Captació Geotèrmica

STOCK PERMANENT DE SONDES, ARQUETES I COL·LECTORS GEOTÈRMICS